Home

Photos from The Aral Sea and the fishery project. 

 

 

2008

Det blev den sidste danske indsats i fiskeriprojektet "Fra Kattegat til Aralsøen" som startede tilbage i 1995. Herunder er der billeder fra hvert år og de vil over tid blive suppleret med flere samt levende billeder i form af video som er optaget siden 1996. På denne sidste tur deltog foruden projektets koordinator Kurt Bertelsen Christensen også Henrik Jøker Bjerre, som sammen med koordinatoren har været med og projektaktiv siden det startede.

Første billede er fra Kazalinsk akimatet og vores møde med akimen (borgmesteren) Kusabay som projektet  har et godt samarbejde med. Vi ser også hans nye båd. Derfra til Aralsk for første møde akimen i Aralsk. (det er helt naturligt med disse møder med borgmestre og andre officials sådan foregår det i Kasakhstan. Vi viser vores respekt for lederskabet og aflægger rapport når vi ankommer og når vi forlader et område. De respekterer vores arbejder og blander sig kun sjældent i det).  

I Aralsk skyder nye fiskerivirksomheder op som paddehatte. Vi beser det nyeste og mest moderne af slagsen fra aktieselskabet "Atameken" fra Almaty som har købt det store skibsværft i Aralsk og som nu også vil i gang med at forarbejde fisk. Det er en virksomhed på et meget højt niveau og med en kapacitet på 6-7000 tons/år. Vi har fulgt dette projekt siden det blev lanceret i 2005 og vi hele tiden været skeptiske og også rådet dem til et noget mindre og knap så ambitiøst projekt, men nu står denne store virksomhed næsten opført og det er gået meget stærkt siden det konkrete byggeri gik i gang. De har hyret Batimova Aksabak som indtil efteråret 2007 var leder af dette projekts fiskericenter "Kambala Balyk". Foruden Atameken har ejerskabet omkring den gamle fiskerivirksomhed "Aralrybprom" også opført en ny fiskerivirksomhed. Så nu er der 3 større virksomheder inklusiv "Kambala Balyk" som alle kan forarbejde fisken og 4 mindre virksomheder som kun kan indkøbe og indfryse fisk til videre salg. Dertil kommer en række mindre private forretninger som ryger fisk til videresalg på stationerne. Der er også billeder fra byen og dens nu voksende bilpark. Der er opført en mindepark for kvinder i regionen som har betydet maget for udviklingen og der er billeder fra de enkelte kontorer i hovedkvarteret for Levende Havs partner "Aral Tenizi" som ligger i byens centrum. På kortet ser man Aralsk regionen, dens byer og større landsbyer og dæmningen i den sydlige del af regionen ved udmundingen af floden Syr Darya.

Derefter er der billeder fra vores første tur ud i projektområdet hvor vi besøger Tastubek og bemærker landsbyens "skyline" og husker tilbage i 1996 hvor landsbyen bestod af få huse af ler. Nu er der skole og huse som vi ser dem andre steder i regionen. Drengen i den røde skjorte er Ejbas som vi har fulgt siden 1996 hvor projektet startede fiskeriet fra Tastubek og hvor de danske fiskere var indlogeret hos Ejbas og hans familie. Da var han en lille dreng på 1 år (drengen i døren), nu går han i skole og de studerer et magasin (Steppe) som vi havde med en lang artikel og mange billeder fra netop Tastubek og fiskeriprojektet.

Vi besøger også skibskirkegården ved fiskerikooperativet "Djambul" og ser nu at de 12 store skibe som tidligere lå på denne berømte "kirkegård" nu er ved at være fjernet. Der er kun 3 tilbage. Derfra går turen sydpå til området ved floden og byen Bugun som i år er vært for Aral Tenizis årlige ordinære generalforsamling.

Det er samtidig Aral Tenizis 10 generalforsamling siden den første i 1999 og dette år er der store forventninger hos fiskerne til det projekt som Aral Tenizi har fået ansvaret for de kommende år med en støtte på nær 2 mio. US$ fra JSDF den japanske regerings udviklingsfond. For i det projekt er der mange delprojekter i fiskeriet som alle de 14 fiskerilandsbyer gerne vil gennemføre. Så efter et par år med vigende medlemstal og knap så mange deltagere i de årlige generalforsamlinger er der igen ved at fuld opbakning fra fiskerne i Aral Tenizi som i år når over 500 betalende medlemmer og til denne generalforsamling er der tæt ved 300 deltagere. Procedurerne er blevet ændret over årene således at landsbyerne kun kan sende repræsentanter for max. 10 fiskere pr. deltager og det har en både praktisk og økonomisk betydning da mange skal køre flere hundrede km. på dårlige veje for at komme til møderne. Selv om fiskernes bilpark også vokser hvert år med de 4 hjuls trukne jeeps, og de kan stoppe mange fiskere ind i hver jeep, så er det lettelse for fiskerne at de ikke længere behøver at sende hele landsbyer til den årlige generalforsamling for at få den optimale indflydelse på den valgte bestyrelse og dermed den største indflydelse på det kommende års arbejde. Fiskernes klubhus i Bugun kan ikke huse de mange deltagere og mange må derfor opholde sig udenfor også i bilerne fordi et voldsomt regnvejr pludselig er over os.

Alt foregår dog som det skal med registreringer, korrekte stemmesedler og optællinger af de 237 lovligt afgivne stemmer og inden afstemningen var der bekymrede minder hos den gamle formand for AT Batrakan Preekeiv fra Karatren og projektets 2 koordinatorer for under generalforsamlingen kom formanden under pres og vi kunne se et et formandsskifte tegne sig. Og sådan gik det og meget overraskende vandt den forholdsvis unge fiskerileder Erland fra den mindre by Karasalan. Det overraskede alle og mere overraskende var det også at han vandt så klart over den gamle formand som røg helt ud af bestyrelsen på en 8 plads. Erland overrasker fordi han i mange år ikke har været særlig aktiv i projektet. Han startede rigtig godt i 1996 hvor han også var medlem af den store delegation af fiskere som var i Danmark for at træne til fiskeriet efter skrubber. Men så gik han i stå og i flere år så vi ham kun der skulle uddeles udstyr. Men som Zhannat har bemærket så har Erland de sidste to år været meget aktiv i lokalområdet. Han har bygget nyt hus, fået købt flere både og nyder nu en betydelig anseelse i Karasalan/Bugun/Konebugun distriktet og nu er han formand for Aral Tenizi de kommende 2 år og dermed også med et stort ansvar for JSDF projektet. Efter generalforsamlingen samles den nyvalgte bestyrelse som havde fået 3 helt nye mand ind i bestyrelsen. Alle fiskere og derved ser bestyrelsen også noget anderledes ud end den gjorde i foreningens første år, hvor der også var medlemmer uden for det aktive fiskeri. Så Aral Tenizi kan nu ses som en meget konkret fiskeriforening i Kasakhstan, men med et stort arbejde inden for miljø og ressourceforvaltning. Derfor besluttede den nye bestyrelse at den blev suppleret med 3 mand kommende fra de områder som ikke fik valgt folk ind i bestyrelsen. Det gjorde bestyrelsen fordi JSDF projektet ikke må splitte det gode forhold der er mellem fiskerne og landsbyerne i hele Aralsk regionen.   

Derefter var der et 2 dages arbejdsseminar ned ved søen under deltagelse af projektets ansatte og den nye bestyrelse samt inviterede. Vi fik også set lidt til fiskeriet som ellers ligger stille i juni, el. rettere sagt burde ligge stille fordi der var stop for fiskeriet fra midt maj til slutningen af juni.

Det næste store program på denne tur blev den officielle indvielse af dæmningsprojektet ved Aralsøen. Et meget ambitiøst program som Verdensbankens præsident og den Kasakhiske premierminister stod for. Vores fiskeriprojekt fik en fremtrædende rolle i de festligheder med taler og projektets danske koordinator var inviteret til frokost i den fornemste jurte hvor Kyzylordas guvenør havde inviteret den kasakhiske premierminister, Verdensbankens præsident, projektets koordinator, Aralsk regionens akim, en ambassadør og 6-7 andre udenlandske gæster. Der blev bl.a. serveret en hel kogt hest. Der var medier fra mange lande og projektet fik god omtale i bl.a. en avis som New York Times.    

Efter 3 ugers arbejde for de 2 danske udsendte gik turen tilbage til Danmark. Og som sædvanlig med tog fra Aralsk og til Almaty en rejse på knap 2 døgn. Og i Almaty var der et par dages ophold inden hjemrejsen. Det sidste billede i denne serie fra 2008 programmet viser projekts mentor og inspirator Mukhtar Tairov fhv. fiskeriminister i Kasakhstan, dengang Kasakhstan hørte til Sovjetunionen, i fuld ornat.

  

Mukhtar Tairov døde i 2005 - æret være hans minde.  

2007

I efteråret 2007 blev projektet og Aral Tenizi tvunget til at få styr på økonomi og budget for 2008 i fiskericenter Kambala Balyk. Det blev en hård uge med mange møder og mange beslutninger. Bestyrelsen i Aral Tenizi var splittet i spørgsmålet om enten at sælge virksomheden el. også skifte lederskabet. Beslutningen blev at skifte direktør og Amanbay fra Kazalinsk afløste Aksabak. Aksabak som havde været en af de helt store drivkræfter i projektet siden det startede i 1996. Men bestyrelsen for Aral Tenizi som ejer centeret havde reelt ikke noget valg, fordi Aksabak var kørt træt og hun kunne ikke stille op med en plan og et sammenhængende budget, for det kommende år.

De ca. 50 ansatte på Kambala Balyk talte meget varmt for at fortsætte driften og det blev reelt udslagsgivende for bestyrelsen og projektets beslutning om at fortsætte med en ny ledelse.

2006 - alle nedenstående fotos fra efteråret 2006 er taget af Ruud Dekker i forbindelse med projektets 10 års jubilæum som blev afholdt i og omkring Aralsk.

Dette jubilæum fejrede vi fra dansk side ved at udsende de 4 fra Danmark som i 1996 startede projektet. Ruud Dekker, Knud Andersen, Henrik Jøker Bjerre og Kurt Bertelsen Christensen. Forinden denne rejse tilbage til Aral var der gået et års forberedelser af de begivenheder der skulle finde sted i Aralsk og regionen i forbindelse med dette jubilæum. Det største arrangement blev en større konference som sætte kursen for projektets kasakhiske partner "Aral Tenizi" i årene efter 2008 når den den danske del og støtte stopper.

Rejsen foregik ikke så meget med tog som i 1996 hvor de 4 tog toget fra Århus til Aralsk, en rejse på tæt ved 6 dage. Denne gang tog de flyet til Almaty og derfra med tog til Aralsk, en togrejse på ca. 35 timer. Og denne togrejse er meget vigtig for de mange danske projektdeltagere som har været aktive i Aralsk regionen siden projektet startede fordi netop denne rejse giver danskerne en god føling med udviklingen i hele landet. Indkøbene på de mange stationer; medrejsende som beretter om alt og alle; priserne; udviklingen i byggeriet og infrastrukturen med mere.

Fremme i Aralsk er der først besøg på projektets fiskericenter "Kambala Balyk" og her viser centerets direktør Aksabak stolt den fornemme pris fiskerivirksomheden i Kambala Balyk har fået fra den kasakhiske regering. Hun har talt med landets præsident og folk er stolte. Prisen svare vel til den danske Gazelle pris som hvert år gives til årets mest innovative mindre virksomhed. 

Der er så de mange møder med ansatte og bestyrelser, borgmestre og andre der gerne vil berette om hvordan det er gået det seneste års tid. Makhambet Tairov fra Almaty dukker også op for at være med til festlighederne omkring jubilæet..

Vi ser på markedet og er en tur på havnen.

Og så er det ellers afgang med jeep ud i regionen for at besøge så mange som muligt af de 14 byer og landsbyer som er involveret i projekt. Vi ser på fiskeri, behandlingen og transporten og bemærker med tilfredshed at procedurerne er meget forbedret over årene. Nu bruger man is når fisken skal transporteres fra fiskepladserne og ind til Aralsk.

Ellers er der ikke tale om revolutioner når der måles på selve fiskeriet, det være sig udstyr, fartøjer og boligerne ude ved søen. Der er stadig et stykke vej.

Men der altid et får der skal i gryden og det går tjept og så er det dyr serveret.

Vi er forbi dæmningen og slusen og vi krydser floden og kommer til Raim. Toiletterne er som de altid har været, et lille træskur og et stort hul i jorden. Selv i nybyggeri inde i Aralsk ser vi at toilettet de der ca. 50 m fra selve huset. Det skal der helt åbenbart ikke laves om på.

Og som altid når vi ankommer ryger der et dyr i gryden. Vi har lært det og vi har forstået at sådan er det og sådan skal det være, det kan ikke være anderledes. For når der kommer gæster langvejs fra, så er det også den begivenhed hvor kasakherne med god samvittighed kan servere et dyr.

Vi har også lært hvordan vi klarer hovedet og også hvordan kødet deles og anrettes før spisningen. I Raim dukker Mukhtar op med hans harmonika og der bliver sunget hele natten. Mukhtar er en fremragende musiker og sanger som har giver projektet sange til vores videoer herudefra. 

Tilbage i Aralsk er der fremvisning af hele fiskericenter Kambala Balyk og vi bemærker bl.a. det store flotte vægmaleri i centerets kantine. Vi ser på behandlingen af fisken og vi kan ikke være andet end tilfredse med hvad vi ser på Kambala Balyk i sammenligning med hvad vi ser på de andre Aralsk virksomheder, bortset fra en enkelt som er ved at være oppe på Kambala Balyk standard. 

Ruinerne er resterne af den gamle fiskerivirksomhed "Aralrybprom" som producerede fisk frem til 1998 hvor virksomheden blev likvideret af dens generaldirektør og ud af den opstod der mindre virksomheder som stadig er lidt aktive. Ex. "Aknur" som vi også besøger og ser på fisk og fisk der kommer til en anden mindre virksomhed "Akbaydai". Det hele foregår næsten som det gjorde i starten af 90'erne, dvs. på et meget lavt niveau. På Aralrybproms grund har den tidligere generaldirektør som har været en længere tur forbi en anden virksomhed i det østlige Kasakhstan ved Balkhaz søen, nu etableret en relativ moderne virksomhed få lånte statsmidler.

Vi beser også en ny virksomhed for produktion af glasfiber fartøjer. Den er etableret for statsmidler på den store skibsværfts område i Aralsk. Selvom det ser nogenlunde ud det hele, så har vi vores tvivl om bæredygtigheden i det projekt. Det ligner for meget noget vi efterhånden har set meget af herude. Folk med gode kontakter ind i statsapparatet i Astana give store kreditter til virksomhed der bygges op for så at blive likvideret og værdierne heraf tilgår os de der fik kreditterne. Der er helt sikkert også et mål af hvidvaskning af penge i de projekter. (denne virksomhed var i gang i mindre end et år så blev den lukket) 

 

Så er der den årlige ordinære generalforsamling i NGO Aral Tenizi og fiskerne kommer til byen. I år er der lagt op til større festligheder pga. af 10 års jubilæet og det hele afvikles i god ro og orden.

Her går den nyvalgte bestyrelse på podiet for at blive hyldet.

Her følger en række billeder fra den konference som dagen efter generalforsamlingen blev gennemført i Aralsk. Emnet var Aral fiskeriet og NGO Aral Tenizis fremtid og muligheder efter 2008 når den danske støtte ophører. Det bliver meget festligt og akimer og andre spidser fra det offentlige og private liv i regionen kommer og hylder os danskere for veludført gerning. Vi får diplomer, shapaner (den traditionelle kåbe og tilhørende hat) som gives til folk man gerne vil vise sin respekt. Der er takke diplomer fra nær og fjern og den fornemste i den række er fra guvenøren i Kyzylorda provinsen hvor Aralsk regionen liller. Provinsen er lige så stor som Frankrig og der bor mindre end en mio. mennesker.

Efter disse og mange andre festligheder er der afgang til Danmark via Almaty med tog. Og som altid følges vi til toget midt om natten el. tidlig morgen.

Her er billeder af det kasakhiske landskab som det ser ud fra toget og på sådan en togrejse møder man altid gode mennesker som altid har meget at fortælle. Det sidste billeder viser Makhambet Tairov og Kurt Bertelsen Christensen som de tog sig ud i 1995 og i 2006.

2005

Kambala Balyk får nye frysere, der er møder i KB og produkterne præsenteres og der er inviteret til fest hos

Abai og hans familie. Det blev vores sidste fest sammen med Abai som vi har kendt siden 1996. Han døde i foråret 2006. Æret være dit minde Abai og tak for det gode samarbejde og din altid loyale støtte og opbakning til dette projekt.

Der skal får og hoveder til og når festen er slut skal der vodka indenbords til hjemturen - her meget vodka. Syd på i projektområdet skal Berg dæmningen beses og det fiskeri der foregår i det delta som floden Syr Darya laver i sit udløb til Aralsøen

Der er kaper i dette ferskvands område af Aralsøen, Sasan som de hedder herude.

2004

    

Billeder fra Aral Tenizi Generalforsamling og nyvalgte bestyrelse efteråret 2004, samt billeder fra Center "Kambala Balyk" og fra dæmningsbyggeret i den sydlige del af projektområdet.


2003

Besøg ved Tastubek (marts/april 2003) hvor vinterfiskeriet er stoppet. Leder af kooperativet Tastubek byder på subat og hans førstefødte søn

Seminar i Aralsk for beslutningen om at oprette Center Kambala Balyk. Revision af det lokale projektregnskab for 2002.

Sidste besigtigelse af den brødfabrik som fiskerne vil omdanne til Center Kambala Balyk. Et center for behandling og salg af fisk, et center med et "Fiskernes Hus", værksteder, indkøbsforening og kontorer.

Præsidenten for Aral Tenizi Aksabak slutter handlen og under festen gives hovedet til Isak fra MASHAV og han æres som akskal med iførelsen af den traditionelle shapan

 

2002

på vej til møde.jpg (39799 byte) mand på kamel.jpg (68467 byte) fiskere og kameler.jpg (57663 byte) jeeb i vand.jpg (54138 byte)  aralryp 3.jpg (63823 byte) aralryp2.jpg (52065 byte) fiskekone røg.jpg (75668 byte) fiskekone.jpg (87216 byte) P1010010.jpg (72971 byte) grav kokaral.jpg (84685 byte)      

1, 2, 3, 4 og 5.  Fiskere på vej til fiskeri. 5. Projektets bil kørt fast i vandet mellem Store og Lille Aral. 7,8. Den fhv. og nu helt nedbrudte virksomhed Aralrybprom i Aralsk. 9,10. Fiskesalg på torvet i Aralsk. 11. Møde i Tastubek. 12. Grav på halvøen Kokaral.

Efteråret 2002 ved Aralsøen. Billederne viser bl.a. situationer fra et prøvefiskeri på Store Aral, et fiskeri som forgik tæt op af den Usbekiske grænse på den vestlige bred af Store Aral. Prøvefiskeriet viste at skrubberne i den del af søen var forsvundet, sikkert over mod den østlige bred hvor vandet forventes at være blevet mere fersk efter det store dæmningsbrud i 1999. I 1998 viste et prøvefiskeri i den vestlige del en meget stor forekomst af skrubber, men da var vandet også mere ferskt.

Billederne viser også situationer fra projektets uddelinger af udstyr og fiskeriet i et område som Akesbe bugten.

I alt blev der uddelt udstyr til de 72 kooperativer og brigader, ud af ca. 90, som i efteråret 2002 fiskede skrubber på Aralsøen.

Udstyret bestod af varmt tøj og tæpper, samt reparations materialer til de i alt ca. 35000 skrubbegarn, som projektet siden 1996 har forsynet fiskerne ved Aralsøen med. For flere oplysninger gå til www.levendehav.dk/projekter/Kasakhstan/aralso-projektet.htm

 

2001

akbaksty akim med får.JPG (48107 byte) akbaksty køle 4.JPG (46541 byte) Demiov familie 2.JPG (64843 byte) garn akbaksty 2.JPG (83143 byte) garn Karatenren 2001.JPG (71261 byte) Jollefisker.JPG (67619 byte) Garn i Aral.JPG (40449 byte) Garn og skrubber 2.JPG (90966 byte) Garn og Skrubber 3.JPG (81098 byte) Garn og skrubber.JPG (401047 byte)god kamel.JPG (48612 byte) gruppe akbaksty 2001.JPG (72889 byte) kanaly.jpg (89463 byte) gruppebillede prekeiv 2.JPG (82339 byte) Prekeiev 2001.JPG (65980 byte) prikeev 1.jpg (61445 byte) prikeev 2.jpg (68053 byte)

1. Efter bisbarmak hos akimen i Akbasty. 2. Stationen i Akbasty. 3. Fra Akesbe. 4 og 5. Garn inspektioner. 6,7,8,9,10. Et jollefiskeri efter skrubber på Aral. 11.En glad kamel. 12. Et møde i Bugun. 13 og 14. Grupper med fiskere. 15. En fisker familie. 16,17,18,19 og 20. Billeder fra den projektstøttede fiskerivirksomhed i Karateren før og efter ombygningen. 21. Projektets driver.

 

2000

    

1,2 Middagen (Bisbarmak) bliver til.3,4,5,6. Fiskeboliger ved søen 7. Saparbai som fiskede på Aralsøen før katastrofen.8. Stationen i Bugun. 9. Aral Tenizi logo

 

1999

1. Møde på is. 2,3 Skrubbefiskeri på is. 4. Fiskere på is. 5. Vodfiskeri på is. 6. Fangsten  

 

 

1998

 

1-8 Situationer fra "Århus Topmødet" hvor Levende Hav havde inviteret en kazakisk delegation med guvernøren fra Kyzylorda provinsen i spidsen. Levende Hav havde fået fremstille en større planche udstilling til lejligheden og der blev opsat en kazakisk jurte til afholdelser af møde. Den officielle kazakiske delegation med Miljøminister Daukeev og parlaments formanden i spidsen besøgte Levende Hav i Bønnerup og var her på en sejltur på Kattegat. 9. Møde med fiskere inden den kommende generalforsamling. 10,11 Den første generalforsamling i Aral Tenizi. 12. Transporten fra Danmark ankommer til Aralsk. 13. De første ansatte i Aral Tenizi. 14. Dele af dæmningen mellem Lille og Store Aral. 15. Projektets jeep i mudder. 16. Rester fra lejren ved Tastubek i 1996 - lokummet.

 

1996

1. En kazakiske delegation af fiskere og eksperter er på en måneds kursus i Danmark (19 personer). Her er de i Kbh. før hjemrejsen. 2, 3 Situationer fra den første dansk/kazkiske fiskelejr ved Tastubek 4. Fiskere på vej til fiskeri. 5. Fiskere på isen.6 De 7 vigtigste fiskearter som stadig fiskes i floden og de mindre ferske søer. 7. Malle på is. 8. Situation fra markedet i Aralsk hvor projektet har gennemført mange markedsfremstød for skrubber. 9. På fiskeri med akimen og viceakimen (akim =  borgmester) fra Aralsk regionen.

 

1995

1. Den kazakiske præsident i Aralsk. 2. Møde med Aralsk akimen efter at der er indgået en samarbejdsaftale for de kommende år og en kazakisk delegation er blevet inviteret til Danmark 3. Skibe i ørkenen nær fiskerikollektivet "Djambul" 60 km fra Aralsk. 4. Lokale skrubbegarn i Store Aral ved Tikanak, 250 km vest for Aralsk. 5. Den kazakiske delegation besøger fisker og ridder af Dannebrog Åge Hansen i Thyborøn.  

 

1991

 

kort.jpg (51564 byte)

Forskellige kort, bl.a. satellit foto af Aralsøen. Et maleri af havnen i Aralsk som denne så ud dengang der var vand i havnen Fiskeriprojektets koordinator i det landskab der omgiver Aralsøen og koordinatorens første møde med fiskerne ved Aralsøen i 1991.